De Stichting Beroepsopleiding Lactatiekunde verzorgt de nascholing
van lactatiekundigen IBCLC. Voor een scholing worden CERP's toegekend (scholingspunten). De CERP's vormen de basis waarop de lactatiekundigen na vijf jaar kunnen recertificeren. Tot 2022 moet de lactatiekundige IBCLC iedere 10 jaar opnieuw examen doen. Hierna blijft het recertificeren na 5 jaar van kracht maar zullen de eisen hiervoor iets veranderen. Wanneer de lactatiekundige niet recertificeert dan kan de lactatiekundige ook geen aanspraak meer maken op de titel lactatiekundige IBCLC. Meer informatie hierover op www.iblce.org

 

Tijdens een studiedag

 

Bij binnenkomst vragen we je de presentielijst te tekenen, dit is het bewijs van deelname voor de Long Term Cerp Provider (LTCP) in Europa.

  • Filmen, fotograferen of geluidsopnames maken zijn niet toegestaan tijdens een scholingsdag, tenzij er door de spreker nadrukkelijk toestemming is gegeven. SBL behoudt zich het recht, bij overtreding van het verzoek, de deelnemer de toegang tot de zaal te ontzeggen.
  • Het is niet toegestaan, bij online deelname, deze presentatie met derden te delen.

 Als je de studiedag hebt gevolgd dan ontvang je van ons een certificaat als bewijs van deelname. Bewaar dit goed, er kan bij recertificeren naar gevraagd worden door de IBLCE.

Indien je door omstandigheden niet de gehele scholing kunt volgen, worden er CERP’s in mindering gebracht. De SBL kan je daarover desgewenst nader informeren tijdens de studiedag.

 

Recertificering

 

Als je moet recertificeren dan krijg je een brief van de IBLCE. Zorg er dus altijd voor dat het juiste email- en postadres bekend is bij de IBLCE.

Je kunt je adresverandering doormailen naar office@iblce-europe.org Om jezelf aan te melden voor recertificering krijg je per mail je inloggegevens.Hiermee kun je ten allen tijde inloggen op je eigen account van de IBLCE.

Lukt dit niet of heb je vragen mail dan met : office@iblce-europe.org

Het is ook nog mogelijk om een papieren aanvraag te downloaden, kijk hiervoor op www.iblce.org en klik op de Nederlandse vlag.

Het examen wordt afgenomen per computer based testing. Dit gebeurt in verschillende testcentra verspreid door het land.

Als je eenmaal beschikt over je inloggegevens, kun je na een bijscholing de gegevens direct invoeren op je eigen IBLCE account. De inloggegevens worden in een periode van vijf jaar aan iedereen verstrekt na een aanvraag tot recertificering. Het maakt niet uit of het om examen dan wel CERP's gaat.

Nieuwe kandidaten krijgen hun inloggegevens meteen omdat ook het examen online moet worden aangevraagd.

Het is wel belangrijk dat je al het bewijsmateriaal goed bewaard. De IBLCE controleert steekproefsgewijs. Als je bent uitgekozen neemt de IBLCE contact met je op. Het zou kunnen dat je dan alsnog al je certificaten etc. moeten kunnen overleggen.