Alle door de SBL verzorgde studiedagen zijn geaccrediteerd door de IBLCE.

Aanvragen van accreditatie voor een scholing of congres dat niet door de SBL georganiseerd wordt, moeten gericht worden aan de IBLCE-coördinator Europa Email: office@iblce-europe.org 

Accreditatie moet ruim voor de scholing of congres worden aangevraagd. Informatie hierover is te verkrijgen via de site van de IBLCE.  Ook individuele CERP's voor bijvoorbeeld lessen moeten via deze weg worden aangevraagd.

Bij een IBLCE geaccrediteerde dag, die niet wordt verzorgd door de SBL is het van belang een bewijs van deelname te vragen. Bij het recertificeren na 5 jaar moeten deze bewijzen worden opgestuurd. 

Meer informatie over het verkrijgen van CERP's: zie IBLCE

Recertificeren na 5 jaar

Met het verkrijgen van je diploma krijg je ook de richtlijnen hoe het recertificeren na 5 jaar in zijn werk gaat. Dit is ook na te lezen op de site van de IBLCE

Na 5 jaar moet je minimaal 75 Cerps verzameld hebben (minimaal 50L en 5E)
Indien dit niet lukt, kun je na 5 jaar opnieuw het IBLCE examen doen.
Tot 2022 moet je na 10 jaar altijd opnieuw examen doen. 


Nog een laatste tip!

Maak een kopie van je certificaten zodat je altijd een digitaal document hebt.
In geval van verlies, diefstal of andere onvoorziene omstandigheden heb je bewijzen van deelname aan studiedagen.